Waar staan we voor?

Zelfredzaamheid jongeren

Kuseema’s hart klopt voor jongeren. Wij maken ons sterk voor jonge mensen en weten dat zij zo nu en dan wel wat hulp kunnen gebruiken om hun doelen te bereiken. Daarom ontwikkelen we slimme dingen die het zelfbewustzijn, het gevoel van eigenwaarde en de zelfredzaamheid van jongeren vergroten. Kuseema wil dat jongeren ruimte krijgen om input te geven en verantwoordelijkheid te nemen; op school, in hun woonplaats en in (zorg)organisaties.

Samen ontwikkelen

Samenwerken en samen ontwikkelen zijn de uitgangspunten van Kuseema. Voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten zijn we altijd op zoek naar partners. We werken met organisaties en instellingen die meedenken en mee-ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat onze producten daadwerkelijk bij jongeren aansluiten. Daarom betrekken we graag jongeren bij alles wat we doen.

Maatschappelijk betrokken

De projecten waar Kuseema bij betrokken is, richten zich op maatschappelijke doelen. We zijn oprecht betrokken bij de vragen van onze klanten. Zo ontstaan instrumenten en diensten die er toe doen.