Trainingen voor docenten

Vanuit de ervaring met de gegamificeerde lesmethode GoFuture biedt Kuseema ook trainingen aan voor professionals in het onderwijs. Ze zijn uitermate geschikt als invulling voor een studiedag, als teambuildingsactiviteit, teamtraining of als bijscholing voor docenten.

Van docent naar coach

Een coachend docent kan zijn klas beter motiveren en inspireren. In deze training ga je zelf ervaren hoe je de autonomie van je leerlingen kunt ondersteunen en wat dit doet voor hun motivatie. Als deelnemer ondervind je wat de verschillen zijn tussen een klassieke, directieve manier van lesgeven en een coachende, autonomie-ondersteunende manier van lesgeven. Aan de hand van praktische voorbeelden en theoretische ondersteuning, krijg je handvatten om deze ‘andere’ manier van lesgeven direct in je eigen lessituaties toe te passen.

Deze workshop kan worden aangepast aan docenten van het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo of wo.

Gamificatie in het onderwijs

Gamificatie is het toepassen van game elementen in een niet-game context. Gamificatie kan het leren leuker maken. In deze workshop ga je aan de hand van gamificatie theorie aan de slag met de praktische uitvoering van deze leuke manier om je lessen interessanter te maken. Je ervaart zelf wat gamificatie inhoudt, wat je ermee kunt bereiken bij je leerlingen én hoe je dit direct zelf kunt toepassen. Ook deze workshop is toepasbaar voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo en wo. De inhoud wordt toegespitst op wat aansluit bij de leerlingen op dat level.

Voor meer informatie over een van deze trainingen kun je contact opnemen met Nienke Manderveld.