Adviesvangers

Waarom Adviesvangers?

Met dit project krijgt een gemeente of organisatie eigen adviseurs: de Adviesvangers. Deze methode kan zowel voor jongeren als voor volwassenen ingezet worden. De kern is dat de doelgroep begeleid en geïnspireerd wordt door iemand uit de eigen doelgroep (peer-to-peer). Via een creatieve brainstorm dagen de Adviesvangers hun leeftijds- of doelgroepgenoten uit om mee te denken, ideeën aan te dragen of hun mening te geven over vragen van de gemeente of organisatie. Adviesvangers geeft de mensen waar het over gaat de regie en neemt burgers echt serieus.

Lees meer over Adviesvangers voor jongeren.
Lees meer over Adviesvangers voor volwassenen.

Brainstorm

Tijdens de brainstorm worden veel verschillende ideeën en adviezen verzameld. De Adviesvangers lopen samen met de deelnemers gestructureerde stappen door om de ideeën te verzamelen, te selecteren en uit te werken. Aan het einde van de sessie zijn er vijf ideeën uitgekozen en uitgewerkt door de deelnemers.

Behalve Brainstorm zijn er nog twee andere werkvormen mogelijk, namelijk Verbeterfoto’s en Pitch. Bij Verbeterfoto’s maken de deelnemers fotocollages van hoe zij het zouden willen, bij Pitch gaan ze elkaar proberen te overtuigen van hun ideeën.

Adviesvangers_werkvormen

Bij de werkvormen horen aansprekende materialen die de Adviesvangers structuur geven. Deze materialen worden gebruikt bij de voorbereiding en als draaiboek tijdens de workshops.

“Zelf vond ik het erg leuk om te zien hoe creatief de jongeren waren. Ze dachten echt buiten de bestaande kaders en lieten zich niet leiden door wat wel of niet kan in de huidige hulpverlening.”

Semmy BronswaerGemeente Eindhoven
“Samen met Nienke gewerkt met Adviesvangers bij Buurtplein BV. Echt een zinvolle, creatieve en leuke methodiek, mooie bruikbare adviezen ontvangen toen ik directeur was bij Buurtplein en nog mooier: het empowerment bij deelnemers!”
Rosemarie AmptingVoormalig directeur Buurtplein

“Door dit project ben ik ook gaan inzien hoe belangrijk ik jongerenparticipatie vind, terwijl dit vaak als bijzaak wordt gezien.”

Niek FranzenAdviesvanger (15 jaar)

“Dat er twee jongeren voor de groep stonden ervoeren de andere jongeren als prettig en het stelde hen op hun gemak. Ik zag zelf ook dat dit erg drempelverlagend werkt. Iedereen durfde zijn ideeën te delen met de rest van de groep. Er hing een hele fijne sfeer.”

Semmy BronswaerGemeente Eindhoven

“Van de jongeren kreeg ik mooie complimenten. Deze lovende woorden maakten me zelfverzekerder en lieten me beseffen dat ik een unieke rol heb. Ik kan laten zien dat jongeren een doordachte mening hebben en die ook graag willen uiten.”

Mart SeipAdviesvanger (16 jaar)

Wie zijn de Adviesvangers?

Adviesvangers zijn burgers, cliënten, ervaringsdeskundigen, etc. die zelf afkomstig zijn uit een specifieke doelgroep. Bijvoorbeeld mensen zonder werk, cliënten uit de zorg, tienermoeders, bijstandsgerechtigden, etc. Het handigste is om een groep te trainen die daarna samen de Adviesvangerspool vormen van de gemeente of de organisatie.

Opleiden van een bestaande groep

Een bestaande lokale of regionale groep, bijvoorbeeld een jongerenpanel, cliëntenraad of bewonersplatform, wordt opgeleid tot Adviesvanger.  Daardoor krijgt de raad of het platform nieuwe mogelijkheden om de stem van de achterban te laten horen.

Opleiden van een eigen lokale Adviesvangerspool

Er kan ook voor worden gekozen om een nieuwe groep te vormen en op te leiden tot Adviesvangers. Deze Adviesvangers kunnen bij elke vraag die de organisatie, de gemeente of de regio heeft aan de slag om adviezen van de doelgroep te verzamelen. De pool kan bestaan uit één doelgroep (bijvoorbeeld jongeren), of uit mensen die elk een andere doelgroep vertegenwoordigen.

Na de training begeleiden de Adviesvangers zelfstandig de workshops en presenteren ze de input van de deelnemers als advies aan de gemeente of instelling.

Achtergrond

Het project Adviesvangers is een initiatief van Kuseema en LOC Jeugd. LOC Jeugd is een netwerk van jongeren, ouders en professionals in de jeugdzorg. We willen dat ieder kind, iedere jongere een waardevol leven kan leiden. Ook als hij of zij zorg nodig heeft. Vanuit die visie ondersteunen we cliëntenraden en vinden we het belangrijk dat jongeren en volwassenen de kans krijgen om te participeren en hun mening te delen met gemeenten en organisaties.

Info en aanmelden

Voor meer informatie over Adviesvangers of hoe je jongeren kunt betrekken bij de organisatie kun je contact opnemen met Nienke Manderveld.

Toolkit Adviesvangers

Wil je als organisatie zelf aan de slag met Adviesvangers, dan is er nu ook de Toolkit Adviesvangers.

Hoe werken professionals in de Jeugdhulp echt cliëntgericht? Jongeren, jongvolwassenen, ouders, kinderen, pleegouders, naasten en professionals (allen met een link naar of achtergrond in de jeugdzorg) hebben hier over gebrainstormd. Elke sessie werd begeleid door een Adviesvanger die zelf uit de doelgroep komt. De top 5 met adviezen zijn via moodboards visueel gemaakt. Lees meer.

Adviesvanger Mart

Mart, 16 jaar, is al twee jaar adviesvanger. Lees hier zijn ervaring.Adviesvanger Mart 1