Voor alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Kuseema BV en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers zijn de algemene voorwaarden van toepassing.