Sociaal Werk Versterkt

In opdracht van Buurtplein Doetinchem zijn acht ervaringsdeskundigen getraind en opgeleid tot Adviesvanger. Zij hebben ideeën verzameld over welke ondersteuning mensen met financiële problemen zouden willen krijgen.

GoGroep8

GoGroep8 is een lesprogramma voor jonge ondernemers. Leerlingen uit groep 8 zetten hun eigen bedrijf op en leren zo ondernemersvaardigheden als samenwerken, organiseren en problemen oplossen.

GoFuture

GoFuture is een leerlijn voor het middelbaar en beroepsonderwijs. GoFuture combineert ondernemerschap met gamificatie. Leerlingen denken na over wat ze willen en kunnen, en zetten als team een echte onderneming op.

Adviesvangers

Adviesvangers legt jongerenparticipatie echt bij jongeren neer. Jongeren dagen leeftijdsgenoten op een creatieve manier uit om mee te denken over een vraag van een gemeente of organisatie.

Toolkit Adviesvangers

Kuseema heeft een toolkit voor Adviesvangers ontwikkeld. Doel is om nog meer mensen de kans te geven Adviesvanger te worden. Door de toolkit krijgen organisaties de kans mogelijkheid zelfstandig aan de slag te gaan met Adviesvangers en een eigen keuze te maken om wel of niet een training hiervoor in te kopen.

Zo kan het bijvoorbeeld een welzijnsorganisatie of het jongerenwerk de methodiek zelf overdragen aan de jongeren en Adviesvangers inzetten als tool in het palet van methodieken die ze willen gebruiken.

Klik hier voor meer informatie over de toolkit. 

Hulpmap: ‘Wat mag je je hulpverlener vragen?’

Kuseema heeft in samenwerking met Stichting Alexander een hulpmap ontwikkeld voor jongeren die met hulpverleners om tafel moeten. Welke vragen kan en mag je je hulpverlener stellen? De map heeft goede voorbeeldvragen die jongeren helpen om gesprekken met hun hulpverlener meer eigen te maken. De vragen zijn bedacht door jongeren die zélf jeugdhulp ontvangen. Deze tool is gemaakt in opdracht van Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming.

Ga voor de Hulpmap naar Samenwerken met cliënten.

Methode Adviesvangers waardevolle toevoeging voor Participatiekompas

Jongerenparticipatie een mislukking?

Sinds een jaar zien we steeds meer organisaties enthousiast experimenteren met jongerenparticipatie. Tegelijkertijd horen we evenveel mensen verzuchten dat het niet lukt, dat jongeren toch niet willen. Moeten we stoppen met jongerenparticipatie? Lees meer…

Terugkoppeling is essentieel

Je kunt geen participatietraject inzetten zonder goed na te denken hoe je de terugkoppeling ook regelt. Hoe ga je aan de slag met de input die je krijgt en hoe licht je ook je klanten, inwoners, cliënten, burgers in over wat je hebt gedaan met hun adviezen. In bovenstaand filmpje een mooi voorbeeld van hoe Buurtplein Doetinchem dit heeft aangepakt. Of lees hier meer over hoe waarom Kuseema terugkoppeling zo belangrijk vindt.

Flying Adviesvangers faciliteren armoedebeleid jeugd

Alle gemeenten in Nederland hebben extra budget beschikbaar om kinderen die in armoede leven te ondersteunen. Een kans om deze kinderen en jongeren daadwerkelijk te helpen en tegelijkertijd een grote uitdaging om het geld op de juiste manier in te zetten. Lees meer

Jongin is ‘digitaal nationaal erfgoed’

De Koninklijke Bibliotheek archiveert de Jonginwebsite www.JongindeKop.nl als ‘digitaal erfgoed’. Zo blijft deze site voor de lange termijn bewaart voor toekomstig onderzoek. De Koninklijke Bibliotheek selecteert hiervoor een verzameling websites die een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op internet.

En terecht natuurlijk dat daar Jongin ook bij hoort :).

Jongin Aalsmeer staat online

De nieuwe Jongin website JonginAalsmeer.nl is nu ook live. Naast het doel om jongeren een mooie plek te geven om hun informatie te vinden, zien ze in Aalsmeer de website ook als kans om alle netwerkpartners met elkaar te verbinden.

Lees hier meer over Jongin.

Sociaal werkers over Adviesvangers

Organisaties in sociaal werk maken zich sterk voor goede dienstverlening. Wat doe je als organisatie goed en waar kun je verbeteren? De methode Adviesvangers geeft je de kans om hierover een goed gesprek aan te gaan met cliënten en medewerkers.

In deze flyer van Sociaal Werk Versterkt lees je hoe verschillende welzijnsorganisaties Adviesvangers inzetten om de cliënt centraal te zetten.

Lees hier meer over het actieprogramma Sociaal Werk Versterkt.

GoFuture

GoFuture gaat als een speer. Verspreid over het hele land zijn inmiddels onderwijsinstellingen op verschillende niveau’s (vmbo-bkg, vmbo-t, havo/vwo & mbo) bezig met de online lesmethode van GoFuture. De combinatie van online uitdagingen en real life ervaring opdoen als ondernemer is uniek! Er zijn verschillende modules zodat iedere school leerlingen of studenten de kans kan geven om in teams te leren wat ondernemender worden inhoudt. Lees meer