GoFuture: Onderneem je toekomst!

GoFuture is een digitale lesmethode om leerlingen ondernemende vaardigheden te leren. Deze methode, waarin ze zelf ontdekken wat ondernemen is, waar hun passie ligt en wat je hebt aan ondernemende skills, bereidt leerlingen en studenten voor op hun toekomst waar een ondernemende attitude en 21e-eeuwse vaardigheden belangrijker dan ooit zijn.

GoFuture combineert ondernemerschap met spelelementen (‘gamificatie’), klassiek onderwijs met een digitale leeromgeving en autonomie met samenwerken.

In een notendop is GoFuture dit: eerst denken leerlingen na over zichzelf, wat ze graag willen doen en wat ze goed kunnen, daarna vormen ze een team en zetten ze samen een onderneming op. Docenten coachen de leerlingen en werken hierbij samen met lokale ondernemers.

Leerlingen mogen een onderneming starten die aansluit bij hun eigen toekomstdromen: van een webshop beginnen tot een concert organiseren en van een liefdadigheidsactie tot een bezorgdienst opzetten. Al doende groeien ze als ondernemer en als persoon, leren ze keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen. GoFuture is er voor vmbo-bkg, vmbo-t, havo/vwo en mbo. Wil je meer weten? De website staat voor je open!

Beschrijving van de leerlijn

GoFuture omvat verschillende fasen. De eerste gaat over de eigen dromen en kwaliteiten van scholieren, het samenstellen van teams en een gezamenlijke doel bepalen. De tweede gaat over hun ondernemingsplan (aan de hand van het Business Model Canvas).

Onderweg gaan scholieren individueel , in groepen of klassikaal uitdagingen aan. Deze doen ze onder andere in de digitale leeromgeving. Zo zijn er uitdagingen voor zelfreflectie, klassikale quizzen, ondernemerstesten, plannen maken, op bezoek gaan bij ondernemers en pitchen. Echte ondernemers geven hen, naast de docenten, feedback, terwijl ze zich ontwikkelen van rookie naar topondernemer!

Motiveren

GoFuture beoogt boven alles de scholieren te motiveren. Hierbij zijn de spelelementen (‘gamificatie’) cruciaal. Gamificatie heeft bewezen effect op motivatie en sluit direct aan bij de belevingswereld van jongeren. Daarnaast zet GoFuture in op de drie belangrijkste factoren voor intrinsieke motivatie: gevoelens van autonomie, competentie en verbondenheid.

Coaching van de docenten

Voor de implementatie van deze ondernemende leerlijn is het aan te raden om je als docent te laten trainen tot coach. Deze training wordt aangepast aan de wensen van de specifieke school, afhankelijk van de eigen ervaring met gamificatie en ondernemerschap. De coaching richt zich op hoe gamificatie toegepast kan worden in het onderwijs en hoe je de autonomie van je leerlingen zo goed mogelijk kunt ondersteunen. Docenten krijgen inzicht in hoe ze scholieren extra kunnen motiveren, kennis en ervaring die ook buiten GoFuture direct toepasbaar is. Meer informatie over het trainingsaanbod.

GoFuture

Doelgroep GoFuture

GoFuture is ontwikkeld voor vmbo-bkg, vmbo-t, havo/vwo en mbo. Voor vmbo-bkg is het keuzevak Ondernemen af te nemen. Voor havo/vwo is het extra curriculair vak Ondernemend leren ontwikkeld. Voor het mbo zijn de keuzedelen Oriëntatie op Ondernemerschap, Ondernemerschap en Ondernemend Gedrag beschikbaar én we hebben de ideale voorbereiding op zelfstandig ondernemerschap ontwikkeld speciaal voor de opleidingen Uiterlijke Verzorging.

Leerlingen van het Kandinsky College samen met de panelleden van de eerste periode. Femke Hulsenbek, sociaal ondernemer en organisatieadviseur; Bram Kainama, mede eigenaar Take Two; Job Köbben, adjunct directeur educatieve uitgeverij OVD en Michiel Scheffer, gedeputeerde Economie, Onderwijs en Europa van de provincie Gelderland.

Meer weten?

Klinkt GoFuture interessant? Wil je meer weten of met ons in gesprek? Neem dan contact op met Robbert Kroes via rkroes@kuseema.nl of bezoek de website www.gofuture.nl voor meer informatie.

GoFuture is een gezamenlijk project van Kuseema, SGM, Marbelous Minds en Kandinsky College.

‘Als je een kind iets leert, ontneem je hem de kans om het zelf te ontdekken.’

-Piaget

Benieuwd wat GoFuture inhoudt en hoe het eruit ziet?

Logo Gelderland

Dit project is van start gegaan met een subsidie van de provincie Gelderland.