ADVIESVANGERS

Adviesvangers voor volwassenen

Met dit project krijgt een gemeente of organisatie een eigen pool van Adviesvangers. Via creatieve werkvormen dagen de Adviesvangers hun doelgroepgenoten uit om mee te denken, ideeën aan te dragen of hun mening te geven over vragen van de gemeente of organisatie. Adviesvangers legt participatie echt neer bij de mensen waar het over gaat.

Ook voor volwassenen

Adviesvangers is oorspronkelijk ontwikkeld voor jongeren. Het uitgangspunt is dat jongeren die voor een groep jongeren staan een veilig gevoel creëren en het idee van ‘we doen het samen’. Dit blijkt bij volwassen precies zo te werken: wanneer de doelgroep voor de eigen doelgroep staat, komen andere ideeën boven tafel dan wanneer een professional voor de groep staat.

Voorbeelden van doelgroepen

 • Cliënten van een zorginstelling
 • Ouderen die nog zelfstandig wonen
 • Vluchtelingen of statushouders
 • Personen die te maken hebben met schuldhulpverlening
 • Dak- en thuislozen
 • Uitkeringsgerechtigden
 • Ouders van kinderen met ADHD
 • Personen met een GGZ-achtergrond
 • Ouders die ooit een kind hebben verloren

Wat levert het op om Adviesvanger te worden?

Adviesvangers leren een werkvorm begeleiden en voor een groep te staan. Dankzij deze vaardigheden kunnen ze optreden als spreekbuis van de doelgroep en als adviseur bij een gemeente of organisatie. Hierdoor ontwikkelen de Adviesvangers een groter zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe talenten.

Wat levert het op voor de deelnemers aan de workshops?

De deelnemers aan de workshops krijgen de kans om via een aansprekende workshop inspraak te geven op beleid. Bovendien worden ze hierin begeleid en geïnspireerd door een doelgroepgenoot (peer-to-peer). De deelnemers ervaren dat ze genoeg ideeën hebben om advies te kunnen geven over maatschappelijke onderwerpen. Hiervoor is terugkoppeling vanuit de gemeente of organisatie over wat er met de adviezen wordt gedaan wel van belang.

Wat levert dit een gemeente of organisatie op:

 • Beschikking over een eigen pool met Adviesvangers
 • Burgers/cliënten inspraak geven op beleid
 • Beleidsmedewerkers en kwaliteitsmedewerkers laten zich inspireren door ideeën en adviezen van de doelgroep waar ze voor werken
 • Gebruik van aansprekende, eenvoudige en direct te gebruiken werkvormen
 • Herhaalbaarheid: de enthousiaste Adviesvangers kunnen vaker worden ingezet
 • Echte participatie met uitkomst en terugkoppeling die niet gestuurd is door professionals
 • Beleid dat wordt afgestemd op wat doelgroepen zelf belangrijk vinden

Inspiratie

Inmiddels zijn er verschillende trajecten met volwassenen succesvol afgerond:

Bij stichting Neos in Eindhoven wordt hulp geboden aan dak- en thuislozen. Hier zijn leden van het Cliënten Punt en leden van de cliëntenraad door Kuseema opgeleid tot Adviesvanger.

Voor het programma PPJ&J (over jeugdzorg) zijn kinderen, jongeren, jongvolwassenen, ouders, pleegouders en professionals gezamenlijk getraind tot Adviesvanger. Elk van hen heeft daarna voor de eigen doelgroep een brainstorm begeleidt, met als doel het vinden van sleutels voor het verbeteren van de jeugdzorg.

In opdracht van Buurtplein Doetinchem zijn ideeën opgehaald over hoe mensen met financiële problemen beter geholpen kunnen worden. Deze brainstorms zijn gehouden in kader van het actieprogramma Sociaal Werk Versterkt van Sociaal Werk Nederland.

Toolkit Adviesvangers

Hoe werken professionals in de Jeugdhulp echt cliëntgericht? Jongeren, jongvolwassenen, ouders, kinderen, pleegouders, naasten en professionals (allen met een link naar of achtergrond in de jeugdzorg) hebben hier over gebrainstormd. Elke sessie werd begeleid door een Adviesvanger die zelf uit de doelgroep komt. De top 5 met adviezen zijn via moodboards visueel gemaakt. Lees meer.

De methodiek is arbeidsintensief maar als het gaat om een thema waar we echt mee aan de slag willen dan is het zeker de inspanning waard.  We zijn op zoek naar manieren om de zelfevaluatie vorm te geven, en dit past daar perfect in.

Irene IJpelaarkwaliteitsmedewerker Buurtplein

De cliëntvertegenwoordigers vanuit de gemeente begrepen eerst niet wat de meerwaarde was van de Adviesvangers. De cliëntvertegenwoordigers denken (beleidsmatig) mee vanuit cliëntperspectief maar zij zijn niet zelf onze klanten. Deze klanten krijgen door middel van Adviesvangers een eigen stem.

Rosemarie Amptingdirecteur Buurtplein
We waren als organisatie op zoek naar hoe we feedbackgericht konden gaan werken. Wat kunnen we doen om onze dienstverlening te verbeteren? En hoe kunnen we ervaringsdeskundigheid binnenhalen? Het idee om te gaan werken met de methodiek van Adviesvangers kwam van de werkvloer. Dit paste er perfect in.
Rosemarie Ampting directeur Buurtplein

Drie van de Adviesvangers die meededen aan het traject van SWN willen heel graag in de toekomst nog meer Adviesvanger brainstorms begeleiden. Ook zijn zij een een heel aantal deelnemers aan de brainstormsessies actief geworden bijvoorbeeld als vrijwilliger bij Buurtplein.

Irene IJpelaarkwaliteitsmedewerker Buurtplein