Sociaal Werk Versterkt

Het actieprogramma Sociaal Werk Versterkt is een initiatief van Sociaal Werk Nederland. Het doel van het programma is om het sociaal werk te professionaliseren. Hiervoor worden in zeven regio’s Adviesvangersbijeenkomsten gehouden. De methode Adviesvangers zet in op het op een laagdrempelige manier boven tafel halen van ideeën en adviezen van een specifieke doelgroep, gefaciliteerd door die doelgroep zelf (peer-to-peer). Op deze manier krijgen sociaal werkers inzicht in de wensen en behoeften van burgers.

Meer weten, of benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Het actieprogramma loopt eind 2018 af, maar Adviesvangers gaat natuurlijk door! Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe je als sociaal werk organisatie Adviesvangers kunt inzetten.

Doetinchem

Buurtplein Doetinchem ging als eerste organisatie aan de slag met de Adviesvangersbijeenkomsten in het kader van het actieprogramma Sociaal Werk Versterkt. Acht ervaringsdeskundigen zijn getraind tot Adviesvanger. Zij verzamelden ideeën over welke ondersteuning mensen met financiële problemen graag willen krijgen. De ideeën zijn opgehaald bij mensen die zelf te maken hebben met financiële problemen. Met de Adviesvangersmethode zijn er in vijf bijeenkomsten in totaal 25 top-ideeën uitgekozen om de hulp nog beter in te richten. Het traject is afgesloten met een uitwisselingsbijeenkomst waarin buurtcoaches, gemeenteambtenaren, netwerkpartners en ervaringsdeskundigen met elkaar in gesprek zijn gegaan over de gekozen ideeën. In groepjes zijn er stappenplannen gemaakt waarmee Buurtplein Doetinchem nu aan de slag gaat.

Zwolle

Bij Travers in Zwolle-Zuid ligt de focus op de weerbaarheid van kinderen en jongeren. De kinderen en jongeren hebben zelf ideeën opgehaald over wat je als jongere nodig hebt om zelf keuzes te kunnen maken. Naast bijeenkomsten met kinderen en jongeren, is er ook gebrainstormd met ouders en professionals. Natuurlijk werden ook deze brainstorms weer begeleid door de eigen doelgroep. Travers is nu bezig de opgehaalde adviezen in te voeren.

Ede

De organisatie Malkander in Ede wil weten welke ondersteuning jongeren wensen waarvan de ouders gaan scheiden. Hier wordt er gebrainstormd met en door professionals en jongeren.

Midden-Limburg

In Midden-Limburg is het CJG benieuwd naar hoe zij mensen kunnen ondersteunen bij het vragen durven stellen. Een gemengde groep jongeren en volwassenen en een groep Somalische vrouwen heeft hierover gebrainstormd.

Dordrecht

In Dordrecht is het onderwerp de dienstverlening van het Sociaal Wijkteam: wat verwachten mensen als ze bij het sociaal wijkteam komen, hoe willen ze er ontvangen worden, hoe komen jongeren beter tot hun recht bij SWT en wat is de rol van vrijwilligers. Over deze thematiek hebben vijf doelgroepen gebrainstormd, waaronder jongeren, de cliëntenraad en vrijwilligers. De terugkoppelingsbijeenkomst staat nog op de agenda.

Voorst

In Voorst is het onderwerp breed: een nog betere hulpverlening aan de verschillende doelgroepen van Mens en Welzijn Voorst. De vijf doelgroepen waar de Adviesvangers mee brainstormen – en waar ze zelf toe behoren – zijn: cliënten van de trajectbegeleiding (waaronder statushouders), de dagbesteding van de Kruidentuin, de (toekomstige) dagbesteding voor ouderen, jonge mantelzorgers, en tot slot worden ook jongeren in de gemeente Voorst (niet-cliënten) betrokken. Het traject is afgesloten met een uitwisselingsbijeenkomst waarbij de opgehaalde adviezen zijn gedeeld met ervaringsdeskundigen, collega’s, samenwerkingspartners en gemeenteambtenaren. Ook werden de eerste vervolgstappen in groepjes uitgewerkt.

Woensdrecht

Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht (BWI) is benieuwd hoe zij hun dienstverlening nog beter kunnen aansluiten bij de wensen van de cliënt. Met drie doelgroepen wordt hierover gebrainstormd: met jongeren, vrijwilligers en mensen met financiële problemen. Dit traject loopt nog.

Workshop professionals

Sociaal werk en de stem van cliënt en inwoner

Met de bovenstaande Adviesvangerstrajecten zijn veel nuttige adviezen en tips opgehaald. Kuseema heeft samen met Sociaal Werk Nederland gekeken hoe deze kennis en adviezen ook nuttig kunnen zijn voor andere sociaal werk organisaties.

Hieruit is een workshop ontstaan waarin teams van sociaal werkers met elkaar aan de slag gaan met het thema ‘de stem van de cliënt en inwoner’. Via een variëteit aan werkvormen gaan de professionals met elkaar aan de slag met het onderwerp. Ze bedenken hoe zij de stem en wensen van cliënten en inwoners een rol kunnen geven in hun werk en wat zij daarin zelf kunnen doen of veranderen.

Deze workshop is de afgelopen periode gegeven aan Servanda (Hardinxveld Giessendam), Alldrik (Markelo), Travers (Zwolle), BWI (Woensdrecht) en in een open training met drie deelnemende sociaal werk organisaties.

De workshop is geaccrediteerd met 3 registerpunten.

“De methodiek is arbeidsintensief maar als het gaat om een thema waar we echt mee aan de slag willen dan is het zeker de inspanning waard.  We zijn op zoek naar manieren om de zelfevaluatie vorm te geven, en dit past daar perfect in.”

Irene IJpelaarKwaliteitsmedewerker Buurtplein

“De cliëntvertegenwoordigers vanuit de gemeente begrepen eerst niet wat de meerwaarde was van de Adviesvangers. De cliëntvertegenwoordigers denken (beleidsmatig) mee vanuit cliëntperspectief maar zij zijn niet zelf onze klanten. Deze klanten krijgen door middel van Adviesvangers een eigen stem.”

Rosemarie AmptingDirecteur Buurtplein
“We waren als organisatie op zoek naar hoe we feedbackgericht konden gaan werken. Wat kunnen we doen om onze dienstverlening te verbeteren? En hoe kunnen we ervaringsdeskundigheid binnenhalen? Het idee om te gaan werken met de methodiek van Adviesvangers kwam van de werkvloer. Dit paste er perfect in.”
Rosemarie AmptingDirecteur Buurtplein

“Drie van de Adviesvangers die meededen aan het traject van SWN willen heel graag in de toekomst nog meer Adviesvanger brainstorms begeleiden. Ook zijn zij een een heel aantal deelnemers aan de brainstormsessies actief geworden bijvoorbeeld als vrijwilliger bij Buurtplein.”

Irene IJpelaarKwaliteitsmedewerker Buurtplein