Stagiairs

Wij vinden het belangrijk dat onze producten daadwerkelijk bij jongeren aansluiten. Daarom betrekken we graag jongeren bij alles wat we doen. Kuseema krijgt regelmatig versterking van studenten of net afgestudeerden die Kuseema een boost geven. Vaak hebben wij een team stagiairs dat samen een aantal belangrijke taken voor zijn rekening neemt. Zij houden het forum in de gaten, schrijven blogs, plaatsen filmpjes en bemannen de helpdesk. De ene komt met een specifieke onderzoeksvraag, de ander heeft kennis op het gebied van communicatie.

Hieronder zie je welke stagiairs ons door de jaren heen hebben versterkt.

Oud-Stagiairs

September 2018

Nynke Rovers

Nynke is student Learning and Development in Organisations (voorheen Opleidingskunde). Nynke gaat zich bezighouden met de landelijke website Jongin. Ze gaat aan de slag met het schrijven van thema’s en blogs en het bijhouden van het forum. Daarnaast gaat Nynke aan de slag met verschillende projecten, zoals GoFuture. Nynke hoopt veel ervaring op te doen en haar creativiteit kwijt te kunnen in deze stage.

Mirthe Meulenhoek

Mirthe heeft haar bachelor psychologie afgerond aan de Universiteit Twente en is nu bijna klaar met haar master positieve psychologie en technologie, ook aan de UT. Ze gaat een half jaar stage lopen bij Kuseema om haar kennis op een vernieuwende manier te leren toepassen door (positieve) psychologie toe te passen op een aantal projecten zoals GoFuture. Ook gaat ze bezig met het bijhouden van de websites van Jongin.

Januari 2018

Lotte Zomer

Lotte is een masterstudent Youth Studies aan de Universiteit Utrecht. Lotte gaat binnen Kuseema aan de slag met de landelijke website Jongin. Zij zal zich bezighouden met het schrijven van thema’s & blogs en het bijhouden van het forum. Daarnaast gaat Lotte aan de slag met het ontwikkelen van onderwijs voor Gofuture. Gofuture maakt het onderwijs voor ondernemen interessanter aan de hand van gamificatie.

Elise Hoff

Elise heeft haar bachelor Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit afgerond en gaat een half jaar stage lopen bij Kuseema om ervaring op te doen in het communicatievak. Ze gaat aan de slag met verschillende projecten binnen Kuseema zoals GoGroep8 en GoFuture. Daarnaast gaat zich bezighouden de landelijke website Jongin. Elise wil graag haar kennis over communicatie en jongeren in de praktijk leren toepassen.

September 2017

Kirsten Meeusen

Kirsten is masterstudente Onderwijskunde en Gezinspedagogiek aan de Universiteit Leiden. Haar interesses liggen bij het ontwikkelen van onderwijs, en de interactie met jongeren. Bij Kuseema gaat Kirsten aan de slag met het ontwikkelen van onderwijs voor Gofuture. GoFuture maakt het onderwijs voor ondernemen interessanter aan de hand van gamificatie. Na deze stage hoopt Kirsten meer ervaring te hebben met onderwijskunde in de praktijk.

Rosa van der Laag

Rosa heeft haar bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Radboud Universiteit afgerond en heeft ervoor gekozen om een half jaar stage te lopen voordat ze aan een master begint. Binnen Kuseema gaat Rosa zich bezighouden met de landelijke website Jongin. Ze gaat aan de slag met het schrijven van thema’s en blogs en het bijhouden van het forum. Middels haar stage wil Rosa zich verder ontwikkelen in doelgroepgericht schrijven en ze wil haar kennis over communicatie in de praktijk leren toepassen. Daarnaast kijkt ze ernaar uit om actief mee te draaien op de werkvloer en zich bezig te houden met de lopende projecten binnen Kuseema.

Jihane Hachimi

Jihane studeert Communicatie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zij houdt tijdens haar stage het forum en de blogs bij. Ook gaat zij aan de slag met andere creatieve onderdelen voor op de landelijke Jongin websites, zoals het maken van filmpjes. Tijdens haar stage bij Kuseema hoopt zij zoveel mogelijk nieuwe aspecten van het communicatie vak bij te leren en het in de praktijk te kunnen toepassen. Dit wilt zij bereiken door diverse projecten van Kuseema te ondersteunen.

Januari 2017

Sjoukje van der Velde

Sjoukje is een master student Sociale en Organisatie Psychologie aan de Universiteit Utrecht. Haar interesse ligt bij het beïnvloeden van mensen zodat ze gewenst gedrag gaan uitvoeren. Sjoukje gaat binnen Kuseema aan de slag met de landelijke website JongIn. Zij zal zich bezighouden met het schrijven van thema’s en blogs en het bijhouden van het forum. Verder heeft ze veel zin om zich bezig te houden met het project Gogroep8. Dit project heeft als doel leerlingen meer inzicht te geven in ondernemen. Met dit project hoopt ze zich te ontwikkelen tot een ware trainer.

Lisa Verhoeven

Lisa is bezig met de afronding van haar studie Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en ze is begonnen met de premaster Onderwijskunde. Binnen Kuseema gaat Lisa aan de slag met het schrijven van blogs en thema’s voor de JongIn websites en het bijhouden van het forum. Ook gaat ze meelopen in klassen met het project GoGroep 8, waarbij leerlingen aan de slag gaan met ondernemen. Lisa wil tijdens haar stage vooral kennis van communicatie in de praktijk toepassen en kijkt er naar uit om actief mee te kijken met de onderwijsaspecten van de bestaande projecten binnen Kuseema.

September 2016

Mieke Cousijnsen

Mieke is recent afgestudeerd als onderwijskundige aan de Universiteit Utrecht. Al tijdens haar opleiding lag haar interesse bij het ontwerpen en ontwikkelen van lesmateriaal. Mieke gaat via een startersbeurs aan de slag met het project GoFuture. Het onderwerp gamification spreekt haar aan, omdat zij denkt dit een steeds belangrijkere rol gaat spelen in het onderwijs. Mieke doet bij Kuseema haar eerste werkervaring op en leert meer over het ontwikkelen van online lesmateriaal voor jongeren.

Eveline Mimpen

Eveline is een derdejaars student Toegepaste Psychologie aan de Fontys in Eindhoven. Binnen Kuseema gaat zij aan de slag met het maken en uitvoeren van trainingen, het schrijven van blogs en het bijhouden van het forum. Ze zal aan de slag gaan met het project jongerenadviseurs, waarbij jongeren actief worden betrokken bij de gemeente. Eveline wil zich tijdens het project ontwikkelen tot een ware trainer. Na de stageperiode hoopt Eveline meer ervaring te hebben in trainen en voorlichten.

Jildou Boersma

Jildou is bezig met haar opleiding Communicatie aan de Hogeschool van Arnhem in Nijmegen, te Nijmegen. Jildou gaat binnen Kuseema vooral aan de slag met de landelijke JongIn website. Hierop gaat zij zich bezighouden met het schrijven van blogs en thema’s. Ook het bijhouden van het forum en het begeleiden van het supportteam behoren tot haar takenpakket. Jildou wil tijdens haar stage leren hoe ze doelgroepgericht kan schrijven en praktijkervaring opdoen om zo de aspecten van het communicatie vak te ontdekken.

Januari 2016

Merel Platenburg

Merel is in januari afgestudeerd als Bachelor of Science. Binnen Kuseema zal Merel zich bezighouden met de landelijke JongIn website. Zij zal zorgen voor de thema’s, testjes en filmpjes voor de website. Ook schrijft ze een wekelijkse blog. Hiernaast is zij medeverantwoordelijk voor het beheer van het dreamersforum. Ook zal zij meehelpen met het GoGroep8 project.

Ogi Babic

Ogi is een derdejaars student Toegepaste Psychologie aan de Fontys in Eindhoven. Binnen Kuseema gaat hij aan de slag met het maken en uitvoeren van trainingen, het schrijven van blogs en het bijhouden van het forum. Hij zal aan de gang gaan met GOgroep 8. Het project heeft als doel de leerlingen meer inzicht te geven in het ondernemen. Ogi wil zich binnen het project ontwikkelen tot een ware trainer. Na de stage hoopt Ogi meer ervaring te hebben in trainen en coachen.

Eline Vrenken

Eline is recent afgestudeerd als pedagoog aan de Radboud Universiteit. Tijdens haar master heeft zij zich in de beleidsmatige kant van de Pedagogiek gespecialiseerd door een minor Bestuurskunde te volgen. Bij Kuseema zal Eline via een Startersbeurs aan de slag gaan met het project GOFuture. Haar interesse heeft altijd bij het onderwijs gelegen en specifiek bij het onderwerp gamification. Deze interesse in gamification is ontstaan vanuit haar masterscriptie over de effectiviteit van een leesapplicatie. Eline hoopt bij Kuseema haar eerste werkervaring op te doen en te leren over de doelgroep jongeren.

September 2015

Rianne van Eldik

Rianne studeert journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Ede. Ze loopt stage bij Kuseema om ervaring op te doen in de communicatie en het schrijven voor een specifieke doelgroep. Ze zal aan de slag gaan met het bijhouden van het forum, begeleiden van het supportteam en het schrijven van blogs en thema’s. Ook het verzorgen van filmpjes behoort tot haar takenpakket.

Sanne van Velsen

Sanne is derdejaars student Communicatie aan de Avans Hogeschool in Breda. Binnen Kuseema gaat zij als stagiaire aan de slag met het schrijven van blogs en thema’s, het begeleiden van het supportteam, het bijhouden van het forum en het maken van testjes. Hiernaast gaat zij onderzoeken hoe de testjesmodule beter kan aansluiten bij de doelgroep. Met deze stage wil Sanne graag de vele kanten van het communicatievak ontdekken en ervaring opdoen in de praktijk.

Marije Willems

Marije is bezig met de master onderwijskunde. Ze volgt deze aan de Radboud universiteit in Nijmegen. Marije gaat binnen Kuseema aan de slag met een project voor een ondernemende HAVO oftewel GOfuture. In het project en binnen Kuseema wil ze zich ontwikkelen door te leren hoe ze ondernemerschap kan combineren met onderwijs. Ook gaat ze ervaring opdoen in het maken van lespakketten. Na de stage bij Kuseema hoopt Marije meer ervaring te hebben met onderwijskunde in de praktijk en gaat ze aan de slag met haar scriptie.

Januari 2015

Elsa Hendriks

Elsa studeert Int. Communication, Event, Music & Entertainment studies aan de Fontys Hogeschool in Tilburg. Ze loopt stage bij Kuseema om meer ervaring op te doen in de praktijk op gebied van communicatie. Ze zal aan de slag gaan met het bijhouden van het forum, begeleiden van het supportteam en het schrijven van blogs en thema’s. Ook het verzorgen van filmpjes behoort tot haar takenpakket. Naast haar werkzaamheden voor Kuseema werkt ze aan een documentaire over ‘third culture kids’ als afstudeeropdracht. Elsa wil uiteindelijk na de stage vol zelfvertrouwen het werkveld in gaan.

Stef Kaal

Stef is afgestudeerd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen waar hij de opleiding digitale communicatie heeft gedaan. Hij werkt nu als junior bij Kuseema om praktijkervaring op te doen op het gebied van SEO, usability, community’s en meer online zaken. Hiernaast houdt hij zich bezig met het schrijven van blogs en thema’s en het bijhouden van het forum en de helpdesk. Stef gaat met deze bagage uiteindelijk vol vertrouwen de arbeidsmarkt op.

Peter Veldman

Peter studeert Persuasieve Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam, daarvoor studeerde hij Consumentenwetenschap aan de Wageningen Universiteit. Hij loopt stage om werkervaring op te doen op het gebied van communicatie en de toepassing daarvan op verschillende doelgroepen. Hij zal zich bezighouden met het forum, het schrijven van blogs en thema’s, het onderhoud van de websites en het helpen bij trainingen. Hij zal zich daarbij richten op verbindingen binnen verschillende thema’s, gebruik van meerdere media en het maken van content rondom populaire thema’s.

September 2014

Laura Koenders

Laura Koenders is een derde jaars Communicatie studente aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ze zal bij Kuseema helpen met de creatieve aspecten van de organisatie, dit zijn bijvoorbeeld het maken van filmpjes of het schrijven van teksten voor de websites van Jongin. Ook zal ze samen met haar collega’s het forum bijhouden en blogs schrijven. Laura wil tijdens haar stage graag praktijkervaring opdoen en hierdoor een betere kijk krijgen op het communicatie vak. Dit wil ze bereiken doormiddel van ondersteuning bij verschillende projecten.

Yuri Rijvers

Yuri is een derdejaars student toegepaste psychologie die studeert aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Toch is hij in Nijmegen terechtgekomen bij Kuseema om zijn stage te doorlopen en aan de slag te gaan met de vele psychologische aspecten achter dit bedrijf. Zo zal hij vooral aan de slag gaan met trainingen geven en het begeleiden van bijvoorbeeld het supportteam. Daarnaast zal hij ook meewerken aan het bijhouden van het forum en het schrijven van blogs. Uit zijn stageperiode hoopt hij uiteindelijk zijn vaardigheden die hij van zijn opleiding uit heeft meegekregen te kunnen benutten en zoveel mogelijk te leren!

Dorien Duijsings

Dorien is 21-jarige studente communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit. Zij loopt stage bij Kuseema om meer ervaring te krijgen in de praktijk. Het bijhouden van de sociale media en het verzorgen van filmpjes en teksten voor de websites van Jongin zijn een paar aspecten van haar takenpakket. Samen met collega’s zal ze het forum en blogs bijhouden. Dorien wil met haar stage de vele kanten van het communicatie vak ontdekken.

Januari 2014

Nadja

Nadja is een derde jaars studente Communicatie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zij loopt stage bij Kuseema om aan de slag te gaan met creatieve onderdelen binnen de organisatie, zoals filmpjes en teksten voor de websites van Jongin. Ook gaat ze samen met collega’s het forum onderhouden en blogs bijhouden. Nadja wil tijdens haar stage bij Kuseema zoveel mogelijk aspecten van het communicatie vak leren. Dit probeert zij te bereiken door diverse projecten te ondersteunen.

Edine

Edine heeft een masterdiploma Pedagogische Wetenschappen op zak en is geïnteresseerd in alles wat betrekking heeft op jongeren. Binnen Kuseema gaat zij aan de slag met het modereren van het forum, het schrijven van blogs en het schrijven van ervaringsverhalen. Daarnaast pakt ze de taken rondom het Supportteam op en houdt zij zich bezig met diverse andere projecten.

Baha Akturk

Baha loopt stage vanuit de opleiding Advanced Business Creation aan de Avans Hogeschool in Den Bosch. Hij gaat zich vooral bezighouden met het huidige systeem waarin Jongin zich op dit moment bevindt. Daarnaast gaat hij kijken of het huidige website/systeem omgezet kan worden naar een mobiele website. Door middel van deelvragen gaat hij proberen om zijn hoofdvraag te beantwoorden. Ook gaat hij proberen zijn onderzoek in het bedrijf te implementeren.

September 2013

Charlene Arends

Charlene, student Marketing-Communicatie aan de HAN in Arnhem, gaat in gesprek met jongeren en wil hen zoveel mogelijk betrekken in haar afstudeeronderzoek. Alles wat zij niet kan achterhalen via literatuurstudie of deskresearch, wil zij via hen te weten komen. Wat beweegt hen én waar liggen hun interesses? Waar ligt hun behoefte en is dit afhankelijk van hun leeftijd, geslacht of opleiding? Charlene zal een beroep op hen doen door enquêtes af te nemen, hen in focusgroepen te bestuderen en hun online (zoek)gedrag te analyseren. Hierdoor kan zij na haar stageperiode een goed onderbouwd advies uitbrengen op de hoofdvraag: ‘Hoe kan Jongin haar bezoekers tot fan maken?’

Jamie Sijben

Jamie loopt stage vanuit de opleiding Bedrijfscommunicatie. Ze is betrokken bij allerlei aspecten rondom Jongin. Daarnaast houdt ze zich bezig met de ontwikkeling en uitvoering van een nieuw forum voor jongeren en gaat ze zich bezig houden met het organiseren van een evenement. Ze wil binnen Kuseema praktijkervaring opdoen en daarom zo veel mogelijk projecten ondersteunen. Dit probeert ze te verwezenlijken door uiteenlopende trainingen en bijeenkomsten te bezoeken met (en van) collega’s.

Jiske Naber

Jiske heeft een bachelordiploma Culturele Maatschappelijke Vorming en masterdiploma Communicatiestudies op zak. Ze loopt stage bij Kuseema om zoveel mogelijk praktijkervaring op te doen. Op deze manier hoopt zij beter inzicht te krijgen in de richting die zij op wil binnen het werkveld. Haar interesses liggen op het gebied van jongerenparticipatie en –voorlichting. Jiske houdt zich vooral bezig met het onderhouden en promoten van de website Jongindebuurt, maar ze is ook betrokken bij de overige aspecten rondom het Jonginproject. Daarnaast gaat zij de Maatschappelijke Stagiaires begeleiden.

Januari 2013

Lotte Coblens

Lotte loopt stage vanuit de opleiding Toegepaste Psychologie. Zij schrijft teksten voor de website en houdt zich bezig met de ontwikkelingen van de Jongin sites aan de hand van statistische gegevens. Daarnaast is zij betrokken bij een project in samenwerking met CJG Roosendaal, over de rol die het CJG voor jongeren kan vervullen. Ook houdt zij zich bezig met het ontwikkelen van een training gericht op de eigen kracht van jongeren en ontwikkelt zij een voorlichting over de plaats die vriendschap inneemt in het leven van jongeren en hoe hier door professionals het beste op ingespeeld kan worden.

Erik van Dee

Erik loopt stage vanuit de opleiding Communicatie. Hij houdt zich bezig met het organiseren van het JongindeBuurt evenement en het werven van sponsoring. Naast het organiseren van het evenement, houdt hij zich ook bezig met de diverse social media die hierbij komen kijken. Zijn interesses liggen bij grafisch ontwerpen en op een creatieve manier gegevens tot uiting brengen. Daarom neemt hij de grafische opdrachten van het bedrijf op zich en brengt hij statistische gegevens op een creatieve manier tot uiting.

September 2012

Remy Maessen

Als afgestudeerd historicus in de richting Politiek&Parlement is Remy bijzonder geïnteresseerd in jongerenparticipatie en burgerschap bij jongeren. Het betrekken van jongeren bij maatschappelijke vraagstukken ziet hij als een grote uitdaging. Naast het schrijven van artikelen, gaat hij dan ook met name hiermee aan de slag.

Lynn van Hoften

Lynn loopt stage vanuit de opleiding Culturele Maatschappelijke Vorming. Ze begeleidt de Maatschappelijk Stagiairs die Kuseema komen versterken. Tevens onderhoudt ze contact met de redactieleden van het Jongerenpersbureau en redigeert ze blogs van hen. Lynn gaat onderzoek doen naar het vergroten van betrokkenheid van jongeren bij de Jongin websites. Ook gaat zij zich bezighouden met de organisatie van een evenement dat aansluit op dit doel.

Karlijn Bouts

Karlijn heeft een bachelordiploma Bedrijfscommunicatie en loopt nu stage bij Kuseema om praktijkervaring op te doen. Haar interesse ligt bij digitale media en creatieve manieren om de doelgroep te bereiken. Daarom zal zij de social media van het bedrijf onderhouden en gaat ze aan de slag met het actief betrekken van jongeren bij de Jongin websites. Daarnaast bekijkt ze de vorderingen van lokale websites aan de hand van statistische gegevens.

Januari 2012

Sjoske Hunze

Sjoske hield zich bezig met het Jongeren persbureau. Ze redigeerde blogs van jongeren en onderhield contact met hen. Zelf schreef ze ook blogs en zorgde voor input op de Jongin-sites. Ook verzorgde ze samen met het stagiaireteam de thema’s en de helpdesk. In kader van haar studie Communicatie werkte ze aan een adviesplan hoe Kuseema een passende bedrijfspersoonlijkheid kan creëren en uitstralen naar buiten.

Maarten van der Kamp

Maarten hield zich bezig met verschillende producten voor Jongin waaronder thema’s, blogs, artikelen en prijsvragen. Hij was ook beschikbaar voor de helpdesk. Daarnaast werkte hij aan de toepassing van sociale media, dit deed hij in het kader van zijn studie Media & Entertainment Management.

September 2011

Sanne Quarré

Sanne heeft aan veel projecten meegewerkt. Zo heeft ze na haar studie Frans het communicatievak onder de knie gekregen. Na haar stage is ze nog een hele tijd gebleven als medewerker.

Marlies van der Burgh

Marlies heeft zich beziggehouden met het werven voor en runnen van het Jongeren Persbureau:begeleiding, redactie en het vergroten van de journalistieke vaardigheden van de jongeren. Daarnaast verzorgde ze samen met Maarten en Sanne het nieuws, de thema’s en de columns.

Aurelia van Strien

Aurelia heeft het project ‘Visit a Family’ verder op weg geholpen door het voeren van een haalbaarheidsanalyse en adviseren met welke partners ‘Visit a Family’ in de markt kan worden gezet.

Januari 2011

Demelza Stadhouders

Demelza hield zich bezig met het schrijven van teksten voor de Jongin websites. Daarnaast schreef zij artikelen over Jongin voor de BMC nieuwsbrief en hielp ze mee aan de samenwerking tussen Jongin en andere websites. Ook begeleidde ze maatschappelijke stagiaires en hielp ze met het opzetten van een geheel nieuw project dat zich richtte op ontwikkelingslanden.

Esmee Jacobs

Esmee was vooral bezig met het schrijven van teksten voor op de Jongin sites. Ook zorgde ze ervoor dat er iedere twee weken nieuwe prijsvragen op de sites kwamen. Samen met Liese en Demelza begeleidde ze de maatschappelijke stagiaires. Verder schreef ze nieuwsberichten, bedacht ze thema’s en werkte deze uit.

Liese Sanders

Liese was begeleider van het Jongeren Persbureau en eindredactrice van JonginGelderland. Ze deed ook onderzoek naar goede manieren voor het werven van nieuwe redacteuren voor het Jongeren Persbureau. Daarnaast schreef ze samen met Demelza artikelen over Jongin voor de BMC Nieuwsbrief. Verder werkte ze samen met Esmee, Demelza en Mitchell aan landelijke thema’s, nieuwsberichtjes en artikelen.

September 2010

Chris van Workum

Chris hield zich vooral bezig met de grafische en technische klusjes. Daarnaast hielp hij ook mee met het up-to-date houden van de Jongin-websites. Verder werkte hij mee aan het landelijke onderhoud van de Jongin-sites.

Inge Gruijters

Inge heeft zich vooral bezig gehouden met het herschrijven van teksten op de Jongin-sites en het schrijven van nieuwe teksten. Inge is gestart met het op poten zetten van het aanbieden van prijsvragen op de website. Hiervoor heeft zij contacten gelegd met gemeentes en bedrijven.

Laurien van der Feer

Laurien hield zich vooral bezig met het onderhouden van de website. Ze schreef landelijke nieuwsberichten, artikelen en thema’s. Ook begeleidde Laurien maatschappelijke stagiaires van middelbare scholen.

Fenna Canters

Fenna was begeleider van het Jongerenpersbureau en de maatschappelijke stagiaires. Daarnaast is ze eindredactrice van JonginGelderland. Verder verschafte zij de Jongin-sites van informatie over mode. Samen met Inge heeft ze een prijsvragenrubriek opgestart

Januari 2010

Lonneke van Veghel

Lonneke deed onderzoek naar de invloed van media op het schoonheidsideaal van jongeren. Daarnaast schreef zij een nieuw beleid voor het inhoudelijk modereren van het Jongin forum. Verder werkte ze aan het landelijk onderhoud van de Jongin websites door het schrijven van artikelen en het up-to-date houden van de inhoud.

Anouk Peters

Anouk onderzocht hoe informatie het best aan jongeren kan worden aangeboden. Met de conclusies van haar onderzoek maakte ze een paginaontwerp voor de informatieve rubrieken van Jongin. Daarnaast hield ze zich bezig met grafische klusjes en werkte ze mee aan het onderhouden van de Jongin-sites.

Annemiek Ferket

Annemiek is vol in het JongerenPersBureau Gelderland en Jongin gedoken en is na haar stage nog een tijd blijven plakken als medewerker op Opvoedenin.

Caroline Weinberg

Caroline is bezig geweest met een onderzoek. Ze heeft de gebruikers van het forum bevraagd en geanalyseerd. Voor wie doen we dit nu allemaal?

September 2009

Caroline Hoek

Caroline hield zich vooral bezig met de content: veel (journalistieke) teksten schrijven en bestaande teksten verbeteren. Daarnaast runde zij ook het Jongerenpersbureau en heeft ze de serie ‘Unieke jongeren’ geschreven. Deze serie omvatte interviews met jongeren die iets bijzonders hebben gedaan.

Ilse Pepping

Ilse heeft onderzocht welke (onderdelen van) Jongin-sites wel of niet goed scoren qua bezoekcijfers en waardoor dat komt. Aan de hand van dit onderzoek heeft zij een advies uitgebracht aan de lokale eindredacteuren van de Jongin-sites. Met behulp van dit advies kunnen de eindredacteuren hun beperkte uren zo effeciënt mogelijk inzetten. Verder hield Ilse zich bezig met het landelijke onderhoud van de Jongin-sites.

Isabel

Isabel heeft verschillende stijlen van vormgeving voor de informatieve rubrieken onderzocht. Aan de hand van haar conclusies is ze tot een stijlontwerp gekomen. Daarnaast werkte ze aan de grafische onderdelen van de Jongin websites.

Januari 2009

Jeroen Janssen

Jeroen was voornamelijk bezig met de Jongin websites. Hij heeft onderzocht hoe Jongin-websites uitgebreid kunnen worden met wensen vanuit de doelgroep. Ook was hij bezig met Google optimalisatie en vindbaarheid. Verder werkte hij aan grafische onderdelen van de websites die verbeterd of vernieuwd moesten worden.

Janneke Hermans

Janneke deed van alles en nog wat. Ze hield zich bezig met het adressenbestand van G!ds, statistiekgegevens van M-track, de inhoud van de Jongin-sites en CMS en Jongerenraad trainingen. Ook ging ze mee naar verschillende gemeentes voor acquisitie.

Sanne Giesen

Sanne hield zich bezig met het opzetten van het Jongerenpersbureau Gelderland. Om het project in goede banen te leiden, heeft ze een concreet projectplan opgesteld. Ze motiveerde en begeleidde jongeren in het Jongerenpersbureau om artikelen en verslagen voor Jongin te maken. Ook hield ze zich bezig met het onderhoud van de Jongin-sites op inhoudelijk gebied.

September 2008

Renske Radstake

Renske was actief binnen het Jongin project. Binnen dit project deed zij evaluatieonderzoek. Wat vinden jongeren van de website en wat kan verbeterd worden? Ook bracht ze de juridische zaken op orde.

Daniël Kokke

Daniël werkte voornamelijk binnen het Jongin.nl project. Naast het bijhouden van de landelijke inhoud van Jongin.nl nam hij ook de kleine vormgeef- en designklusjes voor zijn rekening. Ook schrok hij niet terug voor technische vraagstukken. Daarnaast bood hij ondersteuning bij het ontwerpen van Jongin-sites door ontwerpen te analyseren en ontwerpbijeenkomsten met jongeren te organiseren.

Hanneke Smedes

Hanneke werkte aan het jongin.nl project. Zij was verantwoordelijk voor het internet-proof maken van teksten voor jongin.nl. Ook maakte ze teksten interactief door middel van filmpjes en animaties. Daarnaast gaf ze trainingen aan redacteuren van nieuwe jongin websites.

Januari 2008

Karen van Uem

Karen hield zich binnen het Jongin project bezig met de acquisitie, maar ook met ondersteuning van promoties en het aanleveren van teksten.

Cynthia Schreurs

Cynthia was binnen het Jongin project druk met de CMS handleiding, Jongin Almere, trainingen geven en aanspreekpunt voor technische problement. Ook onderzocht zij op welke manier informatie op de Jongin sites het beste visueel overgebracht kan worden aan jongeren.

Anne van Ringen

Anne schreef landelijke teksten voor de websites en teksten voor Jongin Gelderland. Zij heeft thema’s uitgewerkt en nieuwsbrieven voor beleidsmedewerkers geschreven. Ook bood zij ondersteuning bij promoties en het opzetten van het jongerenpersbureau Gelderland.

September 2007

Marlon ten Broeke

Marlon werkte zowel voor het jongin.nl project als voor het opvoedenin project. Aan beide projecten heeft zij een flinke inhoudelijke bijdrage geleverd. Ook was ze actief bij de promotieactiviteiten en de acquisitie.

Ilse de Greef

Ilse schreef teksten voor de Jongin.nl site. Daarnaast hield zij zich bezig met de promotie van Jongin en hielp zij mee met het organiseren van pr-activiteiten.

Remco

Roel

Voorjaar 2007

Erik Verbiest

Erik werkte aan de promotie van het project en de site. Hij heeft diverse bijeenkomsten met jongeren georganiseerd om hen te betrekken bij het project. Ook bood hij ondersteuning aan de jeugdredactieraden die actief zijn in de diverse Jongin gemeenten.

Jessica Bax

Jessica heeft de rubrieken voor de Jongin-site ontwikkeld. Verder onderhield zij contacten met organisaties en gemeenten. Ook de realisatie van een provinciale jongerenredactie was haar verantwoordelijkheid.

Bauke Kemperman

Bauke heeft informatie voor Jongin verzameld en teksten voor de sites geschreven. Ook onderhield zij contacten met organisaties en gemeenten.  Daarnaast heeft ze ervoor gezorgd dat jongeren inspraak hebben in het Jongin.nl project.

2005

Iris Spanjers

Iris onderzocht de communicatiemethoden die (effectief) in de jongerenmarketing gebruikt worden en in hoeverre deze effectief toepasbaar zijn in de jeugdparticipatie.

Marina Lourens

Marina deed onderzoek bij jongeren en gemeente naar de behoefte aan een gemeentelijke jongerenwebsite.

Amal Boukarfada

Amal heeft bij Kuseema een ondersteunende functie bij diverse projecten gehad. Ze was met name verantwoordelijk voor de PR-werkzaamheden en ondersteunde bij de projecten van de provincie Gelderland en Civiq.

Nathan Stukker

Nathan heeft in zijn theoretische onderzoek een koppeling gemaakt tussen de praktijk rond jeugdparticipatie en de theorie rond Interactieve Beleidsvorming. Hij onderzocht verschillende vormen van jeugdparticipatie op hun meerwaarde voor jongeren.

2004

Martijn Velthausz

Martijn was actief binnen het project &JOY van Civiq. Martijn organiseerde een expertmeeting met jongeren over een nog te realiseren website. Ook heeft hij jongeren geïnterviewd over hun ervaringen als vrijwilliger.

Karin Peters

Karin onderzocht de ervaringen van jongeren met de Jeugdreclassering: wat hebben jongeren over hun eigen behandeling te zeggen? Mogen ze hierover voldoende meebeslissen?

Michiel Rovers

Michiel onderzocht de manier waarop jongeren informatie zoeken over de jeugdhulpverlening en de soort informatie waaraan jongeren behoefte hebben. De bespreking van dit onderzoek met jongeren en statenleden heeft de aanleiding gevormd voor het ontwikkelen van Jongin.

Laurens Hengeveld

Laurens deed onderzoek naar de mening van jongeren over de aansluiting van het onderwijs op de jeugdzorg.

Marianne Groen

Marianne deed onderzoek naar de tevredenheid van klanten van de consultatiebureaus in de gemeenten Alkmaar en Langedijk. Hoe beleven klanten hun bezoek aan het consultatiebureau?

Jasper Wesselink

Jasper onderzocht de behoefte aan kennisuitwisseling over jeugdparticipatie onder jongeren, beleidsmedewerkers en professionals. Ook richtte hij zich op de vraag hoe een kennisnetwerk kan worden vormgegeven.