Armoedebeleid verbeteren door burgerparticipatie

Burgers die te maken hebben met tijdelijke inkomstenterugval, moeilijkheden door schulden of hoge ziektekosten willen natuurlijk hun financiële situatie zo snel mogelijk weer op orde hebben. Wat de oorzaak ook is dat mensen te maken krijgen met het armoedebeleid van de gemeente, essentieel is het aanbieden van goede, gerichte hulp. Dat kan een moeilijke opgave zijn, zeker omdat er maatwerk nodig is en het beleid per gemeente verschilt. Hoe zorg je dat je als gemeente de juiste hulp biedt? Welke wensen en behoeften liggen er bij de mensen die met dit beleid te maken hebben? Sluit het allemaal wel op elkaar aan?

Adviesvangers

Kuseema kan bijdragen aan het boven tafel halen van de wensen en behoeften van mensen. Bijvoorbeeld met de methode Adviesvangers, waarbij iemand uit de doelgroep een brainstorm begeleidt met anderen uit deze doelgroep. Hier komen vaak verrassende en vooral doeltreffende ideeën uit. Bovendien zorgt deze methode ervoor dat mensen actief kunnen participeren in het beleid.

Doetinchem

In opdracht van Buurtplein Doetinchem zijn acht ervaringsdeskundigen getraind en opgeleid tot Adviesvanger. Zij hebben ideeën verzameld over welke ondersteuning mensen met financiële problemen zouden willen krijgen. De ideeën zijn opgehaald bij mensen die zelf te maken hebben met financiële problemen. Met de Adviesvangersmethode zijn er in vijf bijeenkomsten in totaal 25 top-ideeën uitgekozen om de hulp in Doetinchem nog beter in te richten. Buurtplein Doetinchem gaat hier nu mee aan de slag.