Toolkit Adviesvangers®

Wij hebben Adviesvangers ontwikkeld omdat we participatie van jongeren belangrijk vinden. Wij delen onze kennis en ervaring graag met jullie. Met deze toolkit en de ondersteuning die je daarbij krijgt kun je Adviesvangers® vele malen inzetten!

De toolkit is bestemd voor non-profit organisaties die zelf met Adviesvangers gaan werken. De toolkit bevat het volgende:

 • Sticky Wall
 • Alle benodigde materialen voor vele brainstormsessies. De formulieren zijn zelf bij te printen en goed geordend in een map
 • Tien Adviesvangersboekjes inclusief certificering per Adviesvanger
 • Twee advies / coachgesprekken met ‘tips and trics’ over de aanpak van het traject en het werven en begeleiden van jongeren
 • Telefonische / mail ondersteuning
 • Prijs: € 2.450,-

Extra opties:

 • Een kickstart van je nieuwe groep Adviesvangers d.m.v. een demonstratieworkshop van een al getrainde Adviesvanger. Kosten € 650,-.
 • Extra Adviesvangersboekjes. Deze zijn alleen los te bestellen voor organisaties die al met Adviesvangers werken en daarin zijn gecoacht. Kosten: € 45,- per stuk inclusief licentie. Adviesvangers kunnen zich registreren en krijgen een bijbehorend certificaat. Dat is een mooie erkenning voor het werk dat ze doen.
 • Complete Adviesvangerstraining bestaande uit de volgende onderdelen:
  • Houding en kwaliteiten om voor de groep te staan: faciliteren
  • De brainstormmethode Adviesvangers
  • Demonstratie brainstormmethode
  • Verdeling taken en verantwoordelijkheden
  • Deze training duurt drie dagdelen (kan evt. in twee). Kosten zijn € 1050,- per dagdeel.

Alle bedragen zijn exclusief btw.

De methodiek is arbeidsintensief maar als het gaat om een thema waar we echt mee aan de slag willen dan is het zeker de inspanning waard.  We zijn op zoek naar manieren om de zelfevaluatie vorm te geven, en dit past daar perfect in.

Irene IJpelaarkwaliteitsmedewerker Buurtplein

De cliëntvertegenwoordigers vanuit de gemeente begrepen eerst niet wat de meerwaarde was van de Adviesvangers. De cliëntvertegenwoordigers denken (beleidsmatig) mee vanuit cliëntperspectief maar zij zijn niet zelf onze klanten. Deze klanten krijgen door middel van Adviesvangers een eigen stem.

Rosemarie Amptingdirecteur Buurtplein
We waren als organisatie op zoek naar hoe we feedbackgericht konden gaan werken. Wat kunnen we doen om onze dienstverlening te verbeteren? En hoe kunnen we ervaringsdeskundigheid binnenhalen? Het idee om te gaan werken met de methodiek van Adviesvangers kwam van de werkvloer. Dit paste er perfect in.
Rosemarie Ampting directeur Buurtplein

Drie van de Adviesvangers die meededen aan het traject van SWN willen heel graag in de toekomst nog meer Adviesvanger brainstorms begeleiden. Ook zijn zij een een heel aantal deelnemers aan de brainstormsessies actief geworden bijvoorbeeld als vrijwilliger bij Buurtplein.

Irene IJpelaarkwaliteitsmedewerker Buurtplein