Succesfactoren Adviesvangerspool Hart van Brabant

Hoe krijg je een levendige, actieve en gemotiveerde Adviesvangerspool? Adviesvangers Ramatu en Bram en beleidsmedewerkers Jeugd van de gemeente Tilburg Bianca en Eva vertellen wat de succesfactoren zijn.

Teamvorming
Ramatu vindt het belangrijk dat de groep echt een team is en dat het gezellig is. “De training aan het begin was echt een goede start, daardoor is de groep hecht geworden.” Nu zijn er maandelijks overleggen die elke keer georganiseerd worden door twee jongeren uit de groep. De data van de bijeenkomsten liggen al voor een half jaar vast.

Vliegende start
De Adviesvangerspool van de regio Hart van Brabant had een vliegende start. Er was al een vraag om bij jongeren ideeën op te halen over wat ‘energieke’ jongeren (bijvoorbeeld met ADHD) helpt om zich prettiger te voelen op school. Een samenwerking met de school in Dongen was geregeld en de data van de brainstorms werden snel gepland. En in de eerste weken na de training stonden alle Adviesvangers meteen voor de uitdaging om in een schoolklas een brainstormsessie te houden. Bram stond die eerste keer voor een VMBO4-klas en Ramatu hield een brainstorm met groep 8 van een basisschool. Beiden kijken met veel plezier terug op de sessie. “Het is echt een andere manier om dingen boven te halen.”

Luistert de opdrachtgever?
Weten Ramatu en Bram of de opdrachtgevers ook echt wat doen met wat er uit de brainstormsessies komt? Ramatu vertelt lachend dat in de Top 5 van ideeën van haar school het idee stond om huissokken te dragen in de school. Een week later had de gemeente geregeld dat er voor iedereen van de klas huissokken waren.
Ook Bram is positief. Hij was erbij toen de wethouder twee weken na de brainstorm langs ging in de VMBO4-klas om te vertellen wat hij met hun resultaten gaat doen. En ook hier werd een van de ideeën meteen uitgevoerd: voor iedereen een koptelefoon om rustiger te kunnen werken.

Een aantal wethouders hebben via YouTube gereageerd op de brainstormideeën. Hieronder zie je wethouder Aletta van Veen van gemeente Gilze & Rijen met haar reactie:

Groei jongeren
Eva heeft tot nu toe alle sessies gezien die de jongeren hebben begeleid. “Ik zie de jongeren zo groeien in het voor de groep staan, dat is echt leuk om te zien.” Bram en Ramatu kunnen eigenlijk niet wachten tot ze weer een brainstorm mogen begeleiden. Elke maand of elke twee weken zouden ze wel een brainstorm willen begeleiden. Nog meer wordt waarschijnlijk lastig met school.

Voor Bianca, beleidsambtenaar, is dat nog niet haalbaar. Vanuit de gemeente is het best veel werk om te alles te regelen. Eerst met de opdrachtgever van de vraag, dan contacten leggen met scholen of groepen jongeren die willen brainstormen en dan zorgen dat op de geplande data een Adviesvanger kan. Dit geregel stroomlijnen is de volgende uitdaging. Als dat lukt dan kunnen nog meer opdrachtgevers hun vragen stellen aan de Adviesvangerspool.

Thema’s brainstorm
Er zijn drie thema’s waarover nu nieuwe bijeenkomsten worden gepland. Voor elk thema worden vaak meerdere brainstorms gepland zodat er spreiding is in leeftijd en/of opleidingsniveau van de brainstormende jongeren.

  • Voor het Centrum voor Jeugd en Gezin gaat de Adviesvangerspool ideeën ophalen over de toegankelijkheid van het CJG voor jongeren.
  • In opdracht van Fontys Hogeschool wordt gebrainstormd over middelen die jongeren helpen om een goede beroepskeuze te maken.
  • De Jeugdhulpverlening wil graag weten hoe de overgang van de zorg rond 18 jaar soepeler kan verlopen.

Bianca vertelt dat er al meer opdrachtgevers staan te popelen om hun vragen te stellen.

“Je leert er heel veel van.”

Bram

Waarom Adviesvanger worden?

“Omdat je op een andere manier gaat denken.”

Ramatu

Waarom Adviesvanger worden?