ADVIESVANGERS

Adviesvangers voor jongeren

Met dit project krijgt een gemeente of organisatie een eigen jongerenpool van Adviesvangers. Via creatieve werkvormen dagen de Adviesvangers hun leeftijdsgenoten uit om mee te denken, ideeën aan te dragen of hun mening te geven over vragen van de gemeente of organisatie. Adviesvangers legt jongerenparticipatie echt bij de jongeren neer.

Jonge Adviesvangers vertellen waarom je Adviesvangers zou moeten inzetten voor jongeren. Hun belangrijkste redenen:

 • Jongeren móeten meedenken, want het gaat over henzelf
 • Neem jongeren serieus: op deze manier investeer je echt in hen
 • Geef jongeren de regie: het is een kans om een frisse kijk op de zaak te krijgen
 • Wij waren zelf ook onder de indruk van het effect!

Hieronder zie je het resultaat van het promotiefilmpje dat de Adviesvangerspool van Gelderland maakte. Wil je meer zien van wat Adviesvangers allemaal kunnen en doen? Adviesvangers in beeld

Werkvormen

De drie werkvormen waar Adviesvangers mee kunnen werken zijn door jongeren zelf gekozen. Ze selecteerden werkvormen die ze leuk en praktisch vinden om zelf te begeleiden en leuk zijn om als jongere aan deel te nemen. Overigens blijken deze werkvormen ook bijzonder goed te werken voor volwassenen.

Wat levert het de jongeren op die Adviesvanger worden?

 • Nieuwe talenten ontdekken
 • Rol van adviseur bij gemeente of organisatie
 • Optreden als spreekbuis van jongeren
 • Een werkvorm leren begeleiden en leren voor een groep staan
 • Onderdeel zijn van de trainerspool (goed voor CV)
 • Zelfvertrouwen

Wat levert het de jongeren op die deelnemen aan de workshops:

 • Inspraak mogen geven op beleid
 • Begeleid en geïnspireerd worden door een leeftijdsgenoot (peer-to-peer)
 • Bijeenkomsten waarin via aansprekende werkvormen (niet schools) inbreng wordt gevraagd
 • Ervaren dat ze genoeg ideeën hebben en zelfs advies kunnen geven over maatschappelijke onderwerpen (terugkoppeling vanuit de organisatie wat er met de adviezen wordt gedaan is hierbij wel van belang)

Wat levert dit een gemeente of organisatie op:

 • Beschikking over een eigen pool met Adviesvangers
 • Jongeren inspraak geven op beleid
 • Beleidsmedewerkers en kwaliteitsmedewerkers laten zich inspireren door ideeën en adviezen van jongeren
 • Gebruik van aansprekende, eenvoudige en direct te gebruiken werkvormen die speciaal voor en met jongeren zijn ontwikkeld
 • Herhaalbaarheid: de enthousiaste Adviesvangers kunnen vaker worden ingezet
 • Echte jongerenparticipatie met uitkomst en terugkoppeling die niet gestuurd is door professionals
 • Beleid dat wordt afgestemd op wat jongeren zelf belangrijk vinden

Inspiratie

Voor jongeren is het niet alleen leerzaam om Adviesvanger te zijn, ze vinden het vaak ook leuk en worden er enthousiast van. Adviesvanger Mart schreef daarover. Dat enthousiasme hangt niet per se af van het onderwerp van de brainstorms, want jongere Adviesvangers kunnen ook heel goed ideeën ophalen over zwaardere onderwerpen. Zo is er in Eindhoven gebrainstormd over het onderwerp kindermishandeling. Wel heel belangrijk: zorgen voor een gemotiveerde Adviesvangerspool! Wat daarvoor de succesfactoren zijn, weten ze in Hart van Brabant.

Adviesvangers eenmalig inzetten

Het is ook mogelijk om Adviesvangers eenmalig in te zetten, bijvoorbeeld voor een specifieke vraag of om de methode eerst een keer te testen. Er komt dan een door Kuseema getrainde jonge Adviesvanger die met een groep jongeren in de organisatie of gemeente aan de slag gaat om hun adviezen boven te halen. Zo hebben ze in Enschede in plaats van de ‘Modelvragenlijst Cliëntervaring Jongeren en Ouders’ kwalitatieve gegevens opgehaald van jongeren uit de zorg via de Adviesvangersmethode.
Voorbeeld: Leerlingen, docenten, zorgverleners en anderen brainstormen over de samenwerking tussen school en zorginstelling.

Hoe werken professionals in de Jeugdhulp echt cliëntgericht?

Jongeren, jongvolwassenen, ouders, kinderen, pleegouders, naasten en professionals (allen met een link naar of achtergrond in de jeugdzorg) hebben hier over gebrainstormd. Elke sessie werd begeleid door een Adviesvanger die zelf uit de doelgroep komt. De top 5 met adviezen zijn via moodboards visueel gemaakt. Lees meer.

Adviesvanger Mart

Mart, 16 jaar, is al twee jaar adviesvanger. Lees hier zijn ervaring.Adviesvanger Mart 1

Toolkit Adviesvangers