Adviesvangers in Eindhoven

Kunnen Adviesvangers ook iets met het onderwerp kindermishandeling? Ja. In Eindhoven hebben onze Adviesvangers Niek en Amy (16 jaar) hier met elf jongeren over gebrainstormd.

Zowel jongeren met als zonder ervaring in de jeugdzorg, doken in de vraag: “Als hulpverleners ingrijpen in een gezin, welke dingen kunnen zij dan doen en zeggen zodat de kinderen en jongeren zich geborgen voelen?”

De jongeren hadden veel ideeën hoe jongeren in de jeugdzorg zich veiliger kunnen voelen. De 5 ideeën die de jongeren het belangrijkste vinden werden gepitcht voor de camera:

Deze ideeën zijn meegegeven aan de gemeente en de professionals, als uitgangspunt voor hun inspiratiesessie voor de vernieuwing van de jeugdbescherming. Op dit moment werken professionals samen met ouders aan concrete aanbevelingen die ze eind juni ter toetsing aan de jongeren voorleggen.

Creatief en drempelverlagend
Semmy Bronzwaer van de gemeente Eindhoven was enthousiast over de brainstormsessie van de Adviesvangers:

“Zelf vond ik het erg leuk om te zien hoe creatief de jongeren waren. Ze dachten echt buiten de bestaande kaders en lieten zich niet leiden door wat wel of niet kan in de huidige hulpverlening. Ook de jongeren zonder enige ervaring met hulpverlening hadden duidelijke, vernieuwende ideeën. De jongeren die wel ervaring hadden gaven meteen aan dat ze deze ideeën erg goed vonden.”

“Dat er twee jongeren voor de groep stonden ervoeren ze als prettig en stelde hen op hun gemak. Ik zag zelf ook dat dit erg drempelverlagend werkt. Iedereen durfde zijn ideeën te delen met de rest van de groep. Er hing een hele fijne sfeer.”