Adviesvanger Niek

Ik ben Niek, 17 jaar en ik ben Adviesvanger. Ik heb veel verschillende workshops gegeven, vooral over de onderwerpen onderwijs en jeugdzorg. Als Adviesvanger werk ik samen met andere jongeren aan een vraagstuk, waarbij ik de discussie begeleid en niet mijn mening uit over het onderwerp. Met creatieve en interactieve werkvormen daag ik mijn leeftijdsgenoten uit om te denken, ideeën aan te dragen en hun mening te geven over vragen van een gemeente of organisatie.

Ik merkte dat jongeren het fijn vonden dat er een leeftijdsgenoot voor de groep stond. Zo zei iemand tijdens een workshop dat hij het drempelverlagend vond en dat iedereen daardoor echt zijn ideeën durfde te delen.

OnsOnderwijs2032
Ik ben begonnen als Adviesvanger voor het project OnsOnderwijs 2032 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ik was toen 15. Samen met 19 andere jongeren kreeg ik een training om me op te leiden tot Adviesvanger. Daarna was het aan ons de taak om langs te gaan op verschillende scholen in Nederland om jongeren te vragen: “Wat zou jij willen leren op school?”. We sloten het project af met een presentatie van de door ons verzamelde adviezen voor staatsecretaris Sander Dekker. Daar is ook een filmpje van gemaakt.

Ik heb voor dit project zes workshops gegeven op zes verschillende scholen door het hele land. Het mooiste hieraan vond ik de grote verschillen tussen de scholen, het gevolg van leeftijds- en opleidingsverschillen. Dat was voor mij wel een uitdaging, want de ‘tactiek’ die ik in een 5de klas vwo-klas toepaste, sloeg niet even goed aan bij een 2e klas praktijkschool. Daardoor was het geven van de workshops heel afwisselend.

Ik wil door!
Na het project hebben een paar andere Adviesvangers en ik besloten dat we door wilden gaan. We gingen aan de slag met het opzetten van een zelfstandig netwerk. Daarom ben ik naar beurzen en symposia geweest. Mijn eerste beurs was van de Vereniging Nederlandse Gemeenten in de Brabanthallen in Den Bosch. Hier heb ik onder andere met staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jette Kleinsma gepraat over het belang van jongerenparticipatie bij besluitvorming en hoe Adviesvangers daarbij kunnen helpen. Ik ben ook bij het Onderwijsfestival, Symposium Nieuwe Jeugdbescherming en het Jeugdsymposium geweest. Het is mooi om te zien hoe ik zo heb bijgedragen aan de bekendheid van Adviesvangers.

Leerzaam
Door de samenwerking tussen Kuseema en het LOC (een platform voor mensen die betrokken zijn bij zorg) heb ik mij veel beziggehouden met (jeugd)zorg. Uiteindelijk was dit het onderwerp dat centraal stond bij het merendeel van de workshops die ik heb gegeven. Ik heb in totaal 10 workshops gegeven in onder andere Utrecht, Eindhoven, Enschede en Roermond. Ik kan terugkijken op een hele leerzame periode waarin ik mezelf op heel veel gebieden heb ontwikkeld, maar ik ben ook meerdere keren in mijn eigen valkuilen gevallen.

Trots
Ik ben heel trots dat ik Adviesvanger ben geweest. Iets compleet nieuws en innovatiefs, waarvan ik kan zeggen dat ik erbij betrokken was. Een project dat kansen aan jongeren zoals mij biedt en tegelijkertijd mij de kans geeft om dit weer aan anderen door te geven. Door dit project ben ik ook gaan inzien hoe belangrijk ik jongerenparticipatie vind, terwijl dit vaak als bijzaak wordt gezien.