Projecten

Ubbergen door de ogen van jongeren

Op basisschool De Biezenkamp in Beek gingen de leerlingen van groep 7 en 8 aan de slag met een project over hun gemeente. Met de herverdelingsverkiezingen net achter de rug ontstond de vraag wat de oudere leerlingen van de basisschool nou eigenlijk weten van de gemeente en wat de gemeente voor de leerlingen betekent. Tijdens het project maakten de leerlingen foto’s van de omgeving rond hun school. Foto’s van plaatsen en voorwerpen die door de gemeente waren gebouwd, geplaatst of verbeterd moesten worden. Denk hierbij aan prullenbakken, voetbalveldjes of speeltuinen. Elke klas maakte daarna drie posters: één met foto’s van dingen in de omgeving die ze niet leuk vinden, één met dingen die ze wel leuk vinden en één met dingen die ze meer willen zien. De leerlingen onthulden hun posters in een presentatie aan een gemeenteraadslid en een ambtenaar. Zij beloonden het beste idee van de klas met een tegoedbon van 500 euro om het idee echt uit te voeren!

UitreikingJA! heeft het project ontwikkeld en uitgevoerd met behulp van twee stagiaires, Laura en Yuri. Zij gaven de vier lessen op De Biezenkamp. De gemeente Ubbergen, de leerlingen en de leraren zijn erg enthousiast over de uitkomsten en ideeën van het project.

Uw gemeente door de ogen van jongeren

Leerlingen gaan aan de slag met de vraag wat zij in hun gemeente zouden willen veranderen. Met een film- of fotocamera gaan de jongeren op pad en brengen hun ideeën en visie op de gemeente in beeld. Zij leren hoe je een fotocollage of filmpje maakt, en krijgen inzicht in maatschappelijke en politieke thema’s die op hen betrekking hebben. De gemeente krijgt daarnaast de kans om direct met jongeren in gesprek te gaan over hun wensen en behoeften.

Jeugdzorgadviseurs

Door de transitie van de jeugdzorg zijn gemeenten druk bezig vorm te geven aan het nieuwe jeugdzorgbeleid. Beleidsmakers bieden wij de kans om met een groep jonge ervaringsdeskundigen in gesprek te gaan. De Jeugdzorgadviseurs zijn jongeren die ervaring hebben binnen verschillende facetten van de Jeugdzorg (bijvoorbeeld ambulante hulpverlening, pleeggezinnen of leefgroepen). Hun input, ervaringsdeskundigheid en adviezen kunnen zorgen voor nieuwe ideeën over de toekomst van de jeugdzorg. Effectieve jeugdzorg sluit ten slotte aan bij de behoeften en wensen van de jongeren.

JA!

Producten Jongerenadviseurs

Meer informatie

Jongeren betrekken bij beleid? Neem voor vragen, samenwerking of meer informatie contact op met Charlotte Capello via 024-3605534.